Algemene voorwaarden

Wanneer u bij Klein Massage een massage boekt gaan wij er vanuit dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Wij behandelen preventief, niet therapeutisch. De massages die wij aanbieden zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, of acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te genezen. In bepaalde gevallen kunnen wij besluiten om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts of (complementair) specialist.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ons niet aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen, of nawerkingen van een massage die u bij ons hebt ondergaan.
 • De diploma’s en certificaten die onze masseurs hebben behaald zijn voor u als cliënt beschikbaar om in te zien.
 • U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het anamnesegesprek aan ons verstrekt, opdat wij de massage zo verantwoord en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 • Eventuele persoonsgegevens die u voor of tijdens de massage met ons deelt, worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroepsethiek als zorggever houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht.
 • U wordt vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers en dergelijke uit te schakelen of op stil te zetten voor aanvang van de massage, tenzij anders afgesproken met de masseur.
 • U kunt van ons verwachten dat hygiëne belangrijk is en wij verwachten dat van u als cliënt ook.
 • Wederzijds respect en een veilige sfeer in onze praktijk, zowel voor u als onze masseurs, zijn een vanzelfsprekendheid.
 • De massages die wij aanbieden, hebben niets te maken met erotiek of seks. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen uitvoeren, worden per direct uit onze praktijk verwijderd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, of verlies van uw persoonlijke eigendommen in onze praktijk.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur zonder geldige reden worden afgezegd, kunnen geheel aan u worden doorberekend.
 • De betaling van een losse afspraak kan contant of per factuur worden voldaan.
 • Bij het maken van een afspraak worden altijd uw e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd voor onze administratie.
 • Heeft u een afspraak geboekt via ons online boekingssysteem, dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.
 • Een Cadeaubon is 2 jaar geldig na de datum van uitgifte.
 • Een Voordeelkaart blijft een leven lang geldig, tenzij u gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaar geen enkele massage bij ons boekt.
 • Restitutie na aanschaf van een Voordeelkaart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk. Wel kunt u iemand anders van uw Voordeelkaart gebruik laten maken.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.